Παρουσιάσεις Εισηγητών

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Σ’αυτό το μενού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελείματα που παρέχουν διάφοροι οργανισμοί και υπουργεία της χώρας για παιδιά και άτομα με αναπηρίες.

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • CYTA
 • ΑΗΚ
 • ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 • Παιχνιδότοποι για παιδιά με αναπηρία
 • Ermes Airport

Χορηγοί

Η Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α

Η Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. συνιστά το ανώτατο συντονιστικό σώμα των συνδέσμων γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ιδρύθηκε το 1991, με στόχο το συντονισμό των συνδέσμων μελών της, για χάραξη κοινής πολιτικής, συλλογική διεκδίκηση δικαιωμάτων και επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το κράτος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. καθορίζεται από το καταστατικό της, το νόμο «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» του 1999, τους «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς» του 2001 και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Κύριο μέλημά μας είναι:

 • Η άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και η κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Η άρση των περιορισμών και των εμποδίων που δημιουργεί η κάθε μορφής ειδική ανάγκη.
 • Η παροχή ισότιμων ευκαιριών στα παιδιά με ειδικές ανάγκες για εκπαίδευση, φροντίδα, θεραπευτική αγωγή, ψυχαγωγία και αποκατάσταση.
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα παιδιά αυτά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. πραγματοποιεί σειρά από εκδηλώσεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο της και να υλοποιήσει την πολιτική της Κυριότερες δραστηριότητές της είναι:

 • Ετήσια χοροεσπερίδα.
 • Ετήσιο παγκύπριο συνέδριο.
 • Ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση με παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 • Σεμινάρια-Ημερίδες.
 • Αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
 • Παροχή υπηρεσιών στις οργανώσεις μέλη.
 • Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.