Παρουσιάσεις Εισηγητών

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Σ’αυτό το μενού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελείματα που παρέχουν διάφοροι οργανισμοί και υπουργεία της χώρας για παιδιά και άτομα με αναπηρίες.

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  • CYTA
  •  ΑΗΚ
  • ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • Παιχνιδότοποι για παιδιά με αναπηρία
  • Ermes Airport

Χορηγοί

Εικαστικός διαγωνισμός

 paint

Ο θεσμός του ετήσιου διαγωνισμού ζωγραφικής της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. καθιερώθηκε από το 2016, στα πλαίσια προγραμματισμού δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, Παιδικές Βιβλιοθήκες και Μουσεία. 

Την αξιολόγηση και επιλογή των έργων αναλαμβάνει 5μελής Κριτική Επιτροπή.

Η Ομοσπονδία βραβεύει τα πρώτα τρία έργα και δίνεται Δίπλωμα Συμμετοχής σε όλους τους νέους που συμμετέχουν.

Τα διακριμένα έργα παρουσιάζονται στο χώρο όπου γίνονται οι δράσεις για «εορτασμό» της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία και όπου άλλου αποφασιστεί την τρέχουσα χρονιά (Μουσεία, Δημόσιους χώρους κτλ.). Τα έργα των Διαγωνισμών παραμένουν στο αρχείο της Ομοσπονδίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει για μελέτες, εκθέσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις.

 

 2016  2017  2018