Παρουσιάσεις Εισηγητών

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Σ’αυτό το μενού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελείματα που παρέχουν διάφοροι οργανισμοί και υπουργεία της χώρας για παιδιά και άτομα με αναπηρίες.

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  • CYTA
  •  ΑΗΚ
  • ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • Παιχνιδότοποι για παιδιά με αναπηρία
  • Ermes Airport

Χορηγοί

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 conference
 
Η διοργάνωση ετήσιας ημερίδας σε μια ή/και περισσότερες πόλεις έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών πάνω σε τρέχοντα θέματα που αφορούν τα παιδιά με αναπηρία όπως την εκπαίδευση, την υγεία, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση. Επίσης, η όλη διοργάνωση αποβλέπει στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Υπουργείων, Κοινωνικών φορέων και Πανεπιστημίων της Κύπρου. Γίνεται, ταυτόχρονα προσπάθεια για συνεργασία με φορείς άλλων χωρών με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τα θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία.

 

2016     2015