Παρουσιάσεις Εισηγητών

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Σ’αυτό το μενού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελείματα που παρέχουν διάφοροι οργανισμοί και υπουργεία της χώρας για παιδιά και άτομα με αναπηρίες.

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  • CYTA
  •  ΑΗΚ
  • ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • Παιχνιδότοποι για παιδιά με αναπηρία
  • Ermes Airport

Χορηγοί

Σύνδρομο Asperger

Παρόλο που από το Μάη του 2013 υπάρχει η ταξινόμηση DSM-V/ ICD- 11 και χρησιμοποιείται ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές σε ολόκληρό το φάσμα του αυτισμού (εκτός από το σύνδρομο Rett), το Σύνδρομο Asperger έχει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Το σύνδρομο είναι μια ήπια παραλλαγή αυτισμού που επηρεάζει κυρίως την ικανότητα επικοινωνίας και τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου.

Η διαταραχή αυτή δεν υφίσταται γενική καθυστέρηση ή επιβράδυνση στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και στις γνωστικές λειτουργίες του παιδιού. Τα παιδιά με Asperger έχουν φυσιολογική νοημοσύνη και η διάγνωση του γίνεται μετά την ηλικία των 3 ετών.

Αυτισμός: Ορισμός, Χαρακτηριστικά, Διάγνωση

 

 

  Τι είναι αυτισμός:

Η λέξη αυτισμός προέρχεται από τη ελληνική λέξη «εαυτισμός», το άτομο αποσύρεται από τον ιστό της κοινωνικής ζωής και κλείνετε εξολοκλήρου στον εαυτό του.

Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή, που επηρεάζει ολόκληρη τη νοητική ανάπτυξη. Η διαταραχή αυτή, προκαλεί προβλήματα στην επικοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην κοινωνική επαφή και στη συμπεριφορά.

Τα συμπτώματα του αυτισμού εμφανίζονται συνήθως κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού.